foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Dnia 22 lutego 2021r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Języka Ojczystego, w ramach którego odbył się konkurs języka polskiego online dla klas 4 -8.

Konkurs odbył się w czterech kategoriach:

klasy: 4a,4b
klasy: 5a,6a,6b
klasy: 7a,7b,8a,8b,
nauczyciele.


Uczniowie klas 4 zmagali się z zadaniami ortograficznymi, natomiast uczniowie klas 5-6 oraz 7-8 z zadaniami dotyczącymi nauki o języku. W każdej kategorii uhonorowano nagrodami 2 najlepsze osoby. Wyniki przedstawiają się następująco:


kl. 4
Julia Królak
Piotr Panasiuk
kl.5-6
Zuzanna Błaszczyk
Julia Jadacka
kl.7-8
Oskar Piasecki
Szymon Dawidowicz
Nauczyciele
p.Wioletta Wolak
p. Agnieszka Szczepłocka

Szczegóły dotyczące odbioru dyplomów przekazane w dzienniku Librus.

Fundatorem nagród dla uczniów było Starostwo Powiatowe w Braniewie. Dziękujemy.

(opr. Anna Maczuga)

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved