foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Lubisz robić zdjęcia? Masz kilka ciekawych ujęć Pieniężna i okolic? Jeśli TAK, weź udział w powiatowym konkursie fotograficznym Moja okolica w obiektywie organizowanym przez naszą szkołę. 

Zadanie konkursowe polega na przesłaniu 3 fotografii ukazujących Pieniężno i miasta powiatu braniewskiego w ciekawy i oryginalny sposób. Uczestnikami mogą być uczniowie klas IV-VIII.  Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 12 października 2020 r.

regulamin konkursu (doc)

regulamin konkursu (pdf)

 

(foto:pixabay.com)

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved