foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W piątek 21 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języka Ojczystego.

Z tej okazji najmłodsi rozwiązywali w czasie lekcji quizy językowe i szukali klasowego mistrza czytania.  W bibliotece dzieci wykonały kolorową gazetkę ścienną ze skrawków materiałów i papieru. A uczniowie klas IV-VIII pisali tego dnia dyktando z luką. Tekst dla klasy IV  dotyczył pisowni wyrazów z "ó" i "u". Klasy V uzupełniały dyktando wyrazami z "rz" i "ż", klasy VI - z "h" i i "ch", a uczniowie klas VII i VIII utrwalali pisownię partykuły "nie" z różnymi częściami mowy. Wyniki wkrótce:)

galeria

 

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved