foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Natalia Zinko zajęła I miejsce, a Miłosz Machnowski – II miejsce w Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” (etap gminny), który 21 lutego  zorganizowała w naszej szkole OSP Pieniężno. 

Natalia i Miłosz awansowali do turnieju powiatowego, który odbędzie się w Braniewie. Zwycięzcy otrzymali statuetki przedstawiające strażaka oraz nagrody rzeczowe i dyplomy. W konkursie wzięło udział kilkunastu uczestników  z Lechowa, Pakosz, Piotrowca i Pieniężna. Nad przebiegiem turnieju czuwali: p. Walerian Butkiewicz, p. Aleksander Popowicz, p. Karol Machnowski.

Gratulujemy zwycięzcom oraz ich opiekunowi p. Robertowi Trzebińskiemu!

galeria  (foto p. R.Trzebiński)

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved