foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Nasi uczniowie zajęli II miejsce w mistrzostwach powiatu w turnieju minipiłki siatkowej chłopców, który odbył się 14 stycznia w Lechowie.

Drużyna w składzie: Kacper Grabowski, Szymon Kamiński, Igor Królicki, Miłosz Machnowski, Wojciech Papski uzyskała tym samym awans do dalszych rozgrywek. 

Gratulujemy zwycięzcom, trenerowi p. Ireneuszowi Turczykowi i życzymy dalszych sukcesów.

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved