foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Dnia 12.02.2020 roku pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie odwiedzili strażacy w pełnym ekwipunku.

W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Cenną wskazówką była informacja, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz w jaki sposób unikać zagrożeń. Wszyscy utrwalili sobie  numery alarmowe  i sytuacje, kiedy powinni ich używać. Ważną częścią spotkania był pokaz  pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszyscy kolejno podchodzili do fantoma, by wykonać 30 trudnych ucisków. Mamy nadzieję, że nam się to udało! Uczniowie z wielką radością przymierzali ubiór strażaka i hełm, aby choć przez chwilę poczuć się bohaterem.  Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy panom: Karolowi Machnowskiemu, Danielowi Popowiczowi oraz Jakubowi Kizińskiemu. (opr.Julita Królicka)

(foto: domena publiczna)

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved