foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W środę 25 września nasza szkoła wzięła udział w akcji „Narodowe Czytanie 2019”.

W tym roku wysłuchaliśmy dwóch nowel („Katarynka” Bolesława Prusa i „Dym” Marii Konopnickiej).

Lektorzy – uczniowie 7. i 8. klas oraz nauczyciele (p. Wioletta Wolak) doskonale weszli w rolę i oddali nastrój tekstu. (opr. Dagmara klasa 8a)
galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved