foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W środę 18 września uczniowie klasy VIIa razem z p. Joanną Mokrzycką na lekcji języka polskiego przystąpili do oceny bohaterki dramatu J. Słowackiego "Balladyna".

Sala lekcyjna zamieniła się w salę rozpraw. Uczniowie wcielili się w bohaterów dramatu. Wszyscy poważnie potraktowali swoje role. Sędzią był Adam Bieryndo, Filonem - Maja Pilucik, Balladyną - Michał Orłowski, Grabcem- Wojtek Januszko, Goplaną - Ania Dworak, a Skierką - Oliwia Gulbicka. W rolę oskarżyciela wcielił się Bartek Tyrawski, a obrońcą była Maja Osytek. Relacje wydarzeń poszczególnych świadków doprowadziły do wydania wyroku skazującego Balladynę. 

Aktywna i nowatorska lekcja wykazała, że uczniowie znają treść lektury i potrafią się bawić, wcielając w role. (opr. klasa VIIa) 

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved