foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

We wtorek 12 czerwca br. w naszej szkole zabrzmiał „ostatni dzwonek” dla 19 absolwentów klasy ósmej, którzy od września rozpoczną naukę w szkole średniej.

P. Robert Słonina, dyrektor szkoły powitał uczniów, ich rodziców i zaproszonych gości. Wychowawczyni tegorocznych absolwentów p. Joanna Mokrzycka zwróciła się do każdego z uczniów, wręczając mu dyplom i nagrodę książkową. Szczególne słowa uznania skierowała do Igi Trukawki, która ukończyła szkołę z wyróżnieniem. Uczennica została także laureatką Nagrody Burmistrza „za wysokie wyniki w nauce oraz promowanie miasta i gminy na forum krajowym i międzynarodowym”. Wychowawczyni podziękowała również rodzicom za okazane wsparcie i pomoc. Zebrani byli świadkami wręczenia licznych nagród za działalność artystyczną, sportową oraz wolontariacką. Tegoroczny tytuł „Przyjaciela szkoły” i okolicznościowy dyplom otrzymali: Joanna i Cezary Kałamajowie, Lubomira Wacławska, Tomasz Radomski, Leszek Kłębucki i Tadeusz Kłębucki. Rodzice na ręce dyrektora złożyli wyrazy wdzięczności wszystkim pracownikom szkoły. Burmistrz Kazimierz Kiejdo razem z przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Kisielem pogratulowali uczniom ukończenia szkoły, a pedagogom podziękowali za trud pracy wychowawczej i dydaktycznej.

Absolwenci przygotowali z tej szczególnej okazji program artystyczny pt. "Jeden dzień z życia ósmoklasisty", w czasie którego zaprezentowali w dużym skrócie swoją dotychczasową przygodę ze szkołą. Z tego powodu wcielili się na chwilę w nauczycieli i przedstawili dowcipny komentarz muzyczny do zagranych scenek. Pokazali także swoje niezwykłe talenty: muzyczne (gra na perkusji – Kamil Kruba, beat box – Bartek Wanek i Hubert Makutunowicz) oraz taneczne – duet Iga Trukawka i Majka Kałamaj w improwizacji dancehall. Cała klasa wykonała taniec kowbojski.

Było radośnie i wzruszająco. Padły ciepłe słowa podziękowań oraz życzenia bezpiecznych chwil podczas wakacji.

(foto: Amelia M., p. Jan. Sz.)
galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved