foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się w środę 19 czerwca. Rozpoczęło się przemową dyrektora placówki p. Roberta Słoniny i zaproszonych gości.

P. dyrektor szczególne słowa skierował do p. Leokadii Rymkiewicz i p. Kazimierza Nizińskiego, którzy zakończyli pracę zawodową. Życzył im zasłużonego wypoczynku. Wychowawcy razem z p. dyrektorem i p. burmistrzem Kazimierzem Kiejdo wręczyli nagrody wyróżnionym uczniom (klasy I-III - 32 osoby, klasy IV-VIII - 58). Najwyższe wyniki w nauce w minionym roku szkolnym osiągnęli siódmoklasiści: Amelia Malaszewska i Tomasz Skiba oraz uczeń V klasy Miłosz Mokrzycki. Nauczyciele wychowania fizycznego podsumowali szkolny konkurs wiedzy o sporcie. Laureatami zostali: Tomasz Skiba (1.miejsce), Bartłomiej Wanek (2.miejsce) i Weronika Kutryb (3.miejsce). Wręczono także nagrody za powiatowy konkurs plastyczny „Jak bezpiecznie spędziłeś ferie?”. Zwycięzcy to: Emilia Zielińska (1.miejsce), Julian Witliński (2.miejsce) i Michalina Woźna (3.miejsce). Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie matematycznym Kangur 2019 otrzymali: Miłosz Machnowski i Miłosz Mokrzycki. Radny powiatu braniewskiego Waldemar Grzybowski przekazał upominki młodym dziennikarzom – redaktorom szkolnego pisma „Spoko. Po Dzwonku”.

Dyrektor szkoły wręczył dyplom „Przyjaciela Szkoły” osobom, które w minionym roku szczególnie wspierały placówkę: p. Ewie Kutryb, p. Małgorzacie Trukawce, p.Joannie Tyrawskiej, p. Urszuli Lebczyńskiej, p.Jarosławowi Skibie.

Po uroczystym apelu uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami i otrzymali świadectwa ukończenia klasy.

(foto: p. Jan Sz.)

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved