foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczennica V klasy Oksana Biłas zajęła I miejsce w konkursie plastycznym pt. „Obrazy usłyszane w Cerkwii” (w kategorii klas IV-VI) organizowanym w ramach XXXVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2019” w Hajnówce pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Oksana wykonała pracę techniką kolażu pod kierunkiem p. Małgorzaty Czaplińskiej. Gratulujemy!

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved