foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Nasi uczniowie wzięli udział w I Gminnym Festiwalu Skoku w Dal w SP w Lechowie. Odnieśli mnóstwo sukcesów.

rocznik 2012 i młodsi
dziewczęta: III miejsce-Natalia Kaszuba
chłopcy: II miejsce- Gabriel Kaczmarczyk

rocznik 2010 i 2011
dziewczęta: I miejsce-Wiktoria Pilucik
chłopcy: I miejsce-Julian Witliński

rocznik 2008-2009
dziewczęta: II miejsce – Małgorzata Michalak
chłopcy: II miejsce – Filip Gąsior

rocznik 2006-2007
dziewczęta: II miejsce - Oliwia Karpińska
chłopcy: I miejsce – Aleksy Żukowski

rocznik: 2004-2005
dziewczęta: I miejsce – Judyta Kowalska
chłopcy: I miejsce – Kamil Kruba


Rekord skoczni należy do Kamila Kruby, który skoczył 5,26 m. Gratulujemy zwycięzcom i nauczycielom wychowania fizycznego!

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved