foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W piątek 10 maja klasy I-IV wzięły udział w warsztatach tkackich prowadzonych przez p. Olę i p. Jakuba z Pracowni Rzemiosł Dawnych. Cofnęliśmy się do zamierzchłych czasów… i uczyliśmy prząść i tkać.

Zobaczyliśmy, jak powstaje lniana sukienka. Wielu z nas nie wiedziało, że len to roślina uprawna kwitnąca na błękitno (lub biało). Dowiedzieliśmy się, że ubrania można robić z takich patyczków lnu, który poddaje się obróbce. Najpierw było łamanie zdrewniałych łodyg słomy (międlenie), potem usuwanie paździerzy, czesanie i rozdzielanie włókien.

Poznaliśmy zapomniany zawód i ciekawie spędziliśmy czas. Takie lekcje są super!

galeria  (foto: Norbert  IIIb gimnazjum)

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved