foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Z okazji święta Konstytucji 3 maja w naszej szkole odbył się uroczysty apel przygotowany przez młodzież z koła teatralnego i zespołu muzycznego "W drodze".
Uczniowie pracowali pod opieką p. Agnieszki Turczyk, p. Wiesławy Sokołowskiej, p. Agnieszki Szczepłockiej, p. Iwony Onufrijuk i p. Piotra Żukowskiego. Fotorelacja z uroczystości w galerii.
galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved