foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Wtorek należał do tych dni w roku, kiedy na twarzach małych i "dużych" dzieci częściej niż zwykle gościł uśmiech. W Dniu Dziecka - oprócz zaplanowanych  lekcji -  znalazł się czas na zabawę i chwilę relaksu.

Najmłodsi w swoich salach lekcyjnych grali w "planszówki", oglądali filmy czy urządzili piknik ''Kolorowy Dzień"  (1 b). Drugoklasiści wzięli udział w zabawie "Challange - Lego" i stworzyli niesamowite budowle z klocków. Starsi uczniowie zorganizowali mecze klasowe albo spacer z wychowawcą po Dolinie  Rzeki Wałszy czy wyjście na lody.

Każdy uczeń otrzymał słodki poczęstunek. Zabawa była udana, niektórym tego dnia trudno było się rozstać:)

galeria

 

 

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved