foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W środę 20 marca w klasach IVa, Vb i VIb odbyły się lekcje, które poprowadził pan Lech Pietrzak dr nauk biologicznych z Olsztyna. Tematem zajęć były nietoperze, czyli ich środowisko życia, budowa, przegląd i znaczenie. Wymienione i omówienie zostały również gatunki, które występują w Pieniężnie.

Uczniowie z ogromną uwagą słuchali wiadomości na temat ssaków latających. Mieli wiele pytań, na które prowadzący odpowiadał. Wyjaśnione zostały również kwestie sporne dotyczące zachowań tych zwierząt (prawda,mity).

Było to ciekawe spotkanie poprzedzające Pierwsze Dzień Wiosny jako element wprowadzający do następnej pory roku.Organizatorem spotkania byla pani Anna Sęk. /opr.Dominika 6a/

 

 

galeria 

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved