foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczniowie klas 1-3 wzięli udział w szkolnym konkursie plastyczno-literackim Mój ulubiony bohater z książki. Zadaniem uczestników było wykonanie ilustracji na podstawie przeczytanej książki.

Wyniki konkursu zostały przedstawione w czasie Gminnego Pikniku Rodzinnego.

I miejsce Alan Kałuża 1b

II miejsce Nikola Wiater 2c

III miejsce Michał Bodnar 3b

Wyróżnienie specjalne: Weronika Grodź 2a

Wyróżnienia:  Błażej Włodarczyk 3b, Dominik Nazar 3b, Laura Słodkiewicz 3b, Antonina Świstek 2c, Zorjana Panasiuk 3b, Wojciech Kutryb 3b.

Gratujemy!

Organizatorami konkursu były panie: M.Trukawka i A. Zawiszewska

galeria

 

I MIEJSCE MAŁGOSI W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE EKOLOGICZNYM „Odnawialne źródła energii”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Zagajach. Celem konkursu było rozwijanie wiedzy z dziedziny ekologii i ochrony przyrody.

Do konkursu przystąpiło 4 uczniów klas 7: Małgorzata Orlicka-Rewers, Julia Bądkowska, Amelia Jadacka, Bianka Perżyło. Uczestnicy wykonali prace ukazujące zalety i wady stosowania odnawialnych źródeł energii. Powstały wspaniałe prace, z których można dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat ochrony środowiska.
Miło nam poinformować, że Małgosia Orlicka – Rewers otrzymała I miejsce w konkursie. Wielkie gratulacje!
Gratulujemy wszystkim uczestnikom. /Szkolny opiekun konkursu – Justyna Panasiuk/

,,Małe ręce- wielkie sprawy" to projekt kształtujący prawidłowe postawy wobec problemu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, wśród młodzieży szkolnej.

W roku szkolnym 2023/2024 w szkołach naszej gminy realizowany był projekt edukacji ekologicznej "Małe ręce. Wielkie sprawy" organizowany przez HG CODE Henryk Grzybowski. Był to projekt, który poruszał bardzo ważny temat elektrośmieci. Działania projektowe polegały na edukacji ekologicznej, dzięki której uczniowie zdobyli wiedzę na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Swoje pomysły na temat elektrośmieci przedstawili lapbookach. W ramach projektu zbieraliśmy baterie. W sumie zebraliśmy 9300 sztuk, co daje łącznie 175.5 kg. W projekcie wzięło udział 90 uczniów. Wykonali oni 39 lapbooków. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie są nagrodzeni. Organizator przygotował 188 nagród. Klasa IVB otrzymała nagrodę specjalną, za szczególne zaangażowanie w realizację projektu. Nagrodę główną za największą ilość baterii oraz za wykonanie lapbooka na temat elektrośmieci otrzymał Bartek Bieryndo i wygrał rower. Drugie miejsce zajął Piotr Panasiuk i również został nagrodzony rowerem. Nagrody zostały przekazane laureatom w czasie Gminnego Pikniku Rodzinnego.

Niniejszy projekt miał na celu podnieść świadomość wśród uczestników i wykształcić umiejętności, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie negatywnego wpływu zużytego sprzętu i zużytych baterii i akumulatorów przenośnych na środowisko przy jednoczesnym jego bezpiecznym wykorzystaniu.  Dziękujemy Organizatorowi za wspaniałe nagrody oraz wszystkim uczestnikom za udział. /Justyna Panasiuk – szkolny koordynator projektu/

galeria

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizowany był Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i ja”. Głównym celem Projektu było przybliżenie uczniom wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie oraz zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie zainteresowań dotyczących Europy.

Przez cały rok uczestnicy koła geograficznego realizowali zadania dotyczące wybranego państwa europejskiego, u nas w szkole poznawaliśmy Włochy.
Zaczęliśmy od poznania symboli narodowych omawianego państwa, następnie próbowaliśmy uczyć się języka włoskiego, poznaliśmy atrakcje Włoch, sławnych Europejczyków pochodzących z Włoch. Stworzyliśmy swoją widokówkę i wysłaliśmy ją z pozdrowieniami z Pieniężna do organizatora. Najbardziej uczniom podobało się poznawanie kuchni włoskiej, kiedy to rozkoszowali się smakiem pizzy.

Po wywiązaniu się ze wszystkich zadań każdy uczeń otrzymał dyplom, a Szkoła otrzymała Certyfikat uczestnictwa. Projekt był bardzo ciekawy i dostarczył uczniom wiele wrażeń. /Justyna Panasiuk – szkolny koordynator projektu/

galeria

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved