foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

    KADRA PEDAGOGICZNA  
 

Robert

Słonina

dyrektor                  

 

Wioletta

Wolak

wicedyrektor, biologia, chemia,

 

Elżbieta

Ciechanowicz

pedagog, wdżr

 

Małgorzata

Czaplińska

nauczanie zintegrowane, plastyka

 

Joanna

Mokrzycka

język polski, historia

 

Joanna

Golec

pedagog

 

Anna

Januszko

język polski, informatyka

 

Dariusz

Kaczmarczyk

wf, edb

 

Agnieszka

Karwecka

zajęcia opiekuńcze

 

Julita 

Królicka

nauczanie zintegrowane, doradztwo zawodowe

s. Emilia

Kuchta

religia greckokatolicka

 

Daniela

Kuzyk

język angielski

 

Marzena

Machnowska

język niemiecki

 

Anna

Maczuga

biblioteka, język polski

 

Wiesław

Milan

fizyka

 

Anna

Nisiewicz

nauczanie zintegrowane, język angielski

 

Iwona

Onufrijuk

WOS, język ukraiński (urlop)

 

Jadwiga

Pilucik

biblioteka

 

Mirosława

Sadżuga

matematyka

 

Anna

Sęk

biologia, przyroda, informatyka

 

Wiesława

Skubiszewska

nauczanie zintegrowane

  Magdalena Szafran biblioteka
 

Agnieszka

Szczepłocka

muzyka, plastyka

 

Anna

Szniggenberg

religia

 

Aneta

Szydłowska-Kisielewicz

religia

 

Teresa

Trukawka

nauczanie zintegrowane

 

Robert

Trzebiński

wf, technika

 

Ireneusz

Turczyk

wf, informatyka

 

Agnieszka

Turczyk

język polski

 

Aneta

Tymrowska-Wardak

chemia, geografia

 

Zofia

Wiśniewska

nauczanie zintegrowane

 

Jolanta

Zinko

matematyka

 

Katarzyna

Smyk

język ukraiński

  Paulina Żyndul nauczyciel wspomagający
   

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 

Barbara

Amsztat

sekretarz szkoły

Danuta 

Czarniak

pracownik obsługi

Leokadia

Danieluk

księgowa

 

Anna

Donner

pracownik obsługi

 

Jacek

Kielsznia

pracownik obsługi

 

Marta

Korenkiewicz

pracownik obsługi

Barbara

Panasiuk

pracownik obsługi

Wojciech

Stachura

informatyk

Teresa

Szkoda

pracownik obsługi

Jan

Szweda

pracownik obsługi

Iwona

Turowska

pracownik obsługi

Szkoła Podstawowa w Pieniężnie ma wieloletnie tradycje i bogatą historię. Została założona 3 września 1946 roku jako Szkoła Powszechna. Organizatorem i jej pierwszym kierownikiem oraz nauczycielką była Stanisława Lichodziejewska (1910- 1990), urodzona na Wileńszczyźnie, przyjechała jako repatriantka do Polski i osiedliła się w Pieniężnie. W dniu otwarcia szkoły zarejestrowano 30 uczniów.

Po wyzwoleniu przybywający na tereny Warmii nauczyciele rozpoczynali pracę w bardzo prymitywnych warunkach. Budynek szkoły, zbudowany jeszcze przed wojną, w 1932 roku, wymagał remontu, brakowało tablic, ławek, podręczników. Po dwóch latach w szkole pracowało czworo nauczycieli: Stanisława Lichodzijewska i jej mąż Olgierd Lichodziejewski, Irena Pałysińska oraz Anastazy Kuresza. Pani Lichodziejewska pełniła obowiązki kierownika szkoły do 1951 roku, była też założycielką szkolnej biblioteki i autorką pierwszej kroniki szkoły. W sierpniu 1961 roku rozpoczęto budowę nowej części szkoły. 26 września 1963 roku oddano do użytku nową część budynku szkolnego. Przy stanie 453 uczniów było 15 oddziałów i 7 sal lekcyjnych, w których nauczało 13 nauczycieli. Placówka rozwijała się i żyła własnym życiem.

9 maja 1965 roku z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy szkołę odwiedziła Maria Zientara-Malewska, poetka i pisarka warmińska oraz dr Władysław Gębik, nauczyciel, pedagog, wychowawca, pisarz, publicysta i działacz warmiński. Z historią szkoły nierozerwalnie związany był Alfons Wiśniewski, najpierw kierownik, potem wieloletni dyrektor szkoły, przepracował w niej 47 lat. Oprócz swojej pracy zawodowej zajmował się zbieraniem dokumentów dotyczących historii Pieniężna. Założył i był przewodniczącym Towarzystwa Miłośników Pieniężna, prowadził kronikę miasta, ilustrując ją własnymi fotografiami. W 1969 roku do szkoły uczęszczało 576 uczniów ucząc się w 17 oddziałach. W 1977 roku szkoła zmieniła nazwę na Zbiorczą Szkołę Gminną, z oddziałami w Łajsach, Białczynie i Żugieniach. Rok później pierwszy rocznik uczniów rozpoczął edukację w tak zwanej „dziesięciolatce”. 21 sierpnia 1978 roku zatrudnionych było 19 nauczycieli i Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, co świadczy o tym, że w szkole prężnie działało harcerstwo. Na koniec 1989 roku w gminie Pieniężno istniało 7 szkół podstawowych, do których uczęszczało ogółem 1200 uczniów, w tym w samym Pieniężnie 847. W 1999 roku w związku z kolejną reformą oświaty, zlikwidowano szkołę ośmioklasową tworząc sześć klas szkoły podstawowej i trzy klasy gimnazjum.  W szkole istnieje pracownia informatyczna, internetowe centrum informacji multimedialnej, biblioteka, sala gimnastyczna, naucza się dwóch języków: angielskiego i rosyjskiego, funkcjonuje klub sportowy „Daglezja”, jest kilka kół zainteresowań, wydawana jest szkolna gazetka "Galaxy" wyróżniona w 2008r. laurem "Najlepszym z Najlepszych" przez Jacka Protasa Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

W 2006 roku szkoła obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia. 20.06.2015r. odbyła się uroczystość nadania placówce imienia Ziemii Warmińskiej. W tym dniu wręczono również sztandar. W 2018 r. szkoła przejęła nowoczesny budynek dotychczasowego gimnazjum.

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej położona jest w sąsiedztwie malowniczego Rezerwatu Doliny Rzeki Wałszy, gdzie znajduje się tak zwany ”stadion leśny” i jeden z najwyższych mostów kolejowych w kraju.  Placówka dysponuje nowoczesną bazą lokalową z trzema salami gimnastycznymi oraz bogatym zasobem pomocy dydaktycznych.