foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W dniu 27.03.2024r. dzieci z grupy ,,Orły"- 6-latki wraz z rodzicami i wychowawcą panią Edytą Rudewicz zaprezentowały wiersze Polskich poetów dla uczczenia Światowego Dnia Poezji. Rodzice angażując się w tę uroczystość przedstawili interpretacje wierszy dla dzieci. Wszyscy rodzice świetnie wywiązali się z zadania. Niektórzy mieli nawet stosowne przebrania i rekwizyty. Wiadomo jednak nie od dziś, że występ przed publicznością to ogromne wyzwanie i tym bardziej wszyscy zasłużyli na wielkie brawa.

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved