foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W przedszkolu odbyły się rodzinne warsztaty wielkanocne 🐣🪻🐰🥚. Uczestniczyły w nich dzieci, ich rodzice oraz nauczyciele.
Warsztaty wielkanocne miały na celu
wprowadzenie w atmosferę Świąt Wielkanocnych🐰🐣, integrowanie dzieci, rodziców i nauczycieli🐰🐣 oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności 🐰🐣.
Na początku przedszkolaki przywitały swoich rodziców krótkim występem artystycznym🙂🌷. Następnie, wspólnie z rodzicami tworzyli dekoracje świąteczne🐰🐣.
Było wesoło i świątecznie😉.
Dziękujemy rodzicom za obecność i za miłą atmosferę🥰❤️🤗.

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved