foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

W ramach lekcji techniki prowadzonych przez p. Roberta Trzebińskiego uczniowie kl. IV-VI wykonali samodzielnie 100 kotylionów na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Biało-czerwone rozetki zostały wykorzystane w czasie tegorocznego „Marszu dla Niepodległej” i będą na pewno służyły w czasie kolejnych świąt patriotycznych obchodzonych w Szkole Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej.

Zgodnie z heraldycznym znaczeniem barw, kokarda narodowa odwzorowuje godło: białego orła na czerwonym polu. Należy ją wpinać z lewej strony w klapę munduru lub ubioru cywilnego.

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved