foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W poniedziałek 9 października o godz.10:00 nasza szkoła weźmie udział w projekcie konkursowym Do Hymnu!

W tym dniu szkołę odwiedzi komisja konkursowa, która wysłucha 3 utworów śpiewanych przez uczniów z pamięci, a cappella.Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.

Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Szkolnym koordynatorem projektu jest p. A.Szczepłocka.

Zapraszamy!

plakat

2023 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved