foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

,, Wolność kocham i rozumiem”

10 listopada 2017 r. odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. W tym roku przypada 99. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę wolności w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Prog
dsc 0428ram artystyczny przygotowany został przez uczniów klas: IV a, IV b, VI a i VI b. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Scenariusz programu obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze. W ciekawy i obrazowy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918. Młodzież szkolna z zainteresowaniem obejrzała i wysłuchała tej szczególnej lekcji historii.

       Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji uroczystości.

 

 

galeria

2018 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved