foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Nasz szkoła po raz pierwszy bierze udział w bożonarodzeniowej akcji PACZUSZKA DLA MALUSZKA organizowanej przez Fundację Małych Stópek.

Każda klasa do 17 grudnia gromadzi dary, które trafią do Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Elblągu. Potrzebne są szczególnie artykuły spożywcze i środki czystości. Dziecko darczyńca otrzyma pamiątkową papierową bombkę.

Cieszymy się, że możemy zanieść iskierkę radości i dobra do tych, którzy tak bardzo potrzebują pomocy. Szkolnym koordynatorem akcji jest p. Aneta Szydłowska-Kisielewicz. Zapraszamy do udziału!

Więcej:  film
www.paczuszkadlamaluszka.pl

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved