foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W poniedziałek 15 kwietnia o godzinie 9:00 rozpoczął się trzydniowy maraton egzaminacyjny ósmoklasistów.

Przystąpiło do niego 19 uczniów ostatniej klasy naszej szkoły. O godz. 9:00 zaczęli pisać egzamin z języka polskiego, który potrwa 120 minut. We wtorek odbędzie się egzamin z matematyki (100 minut), a w środę z języka obcego (90 minut).

Napisanie egzaminu ósmoklasisty to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu uczniowie poznają 14 czerwca. Wszystkim życzymy połamania piór!

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved