foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

We wtorek 9 kwietnia 2019 roku rozstrzygnięto Konkurs Gminny na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Wpłynęło ponad 40 prac. Komisja konkursowa brała pod uwagę czy palma nawiązywała stylem do tradycji, czy była wykonana estetycznie,
z jakich materiałów była zrobiona i czy była po prostu piękna. Wybór był trudny, ponieważ wiele palm było bardzo ładnych. Komisja zdecydowała przyznać następujące miejsca:

dwa I miejsca zdobyły Inka Żyndul  z kl. IV b i Julia Ostrowska  z kl. IIa,

II miejsce Julia Bednarz  kl. IIa,

III miejsce Dominika Szczęsna SP Lechowo.

Postanowiono wyróżnić prace następujących uczestników :

KarolinyPerdian  SP Pakosze,

Izabelli Masojć SP Pakosze,

Michaliny Woźnej kl. II b,

Anny Dworak kl.VI a,

Kingi Chojnackiej kl. IV b,

Emilii Zielińskiej kl. II a.

Nagrodę specjalną Dyrektora szkoły otrzymał Michał Kostrzewa z kl. II b.

Wszystkie palmy można było podziwiać, gdyż udostępniono je na korytarzu przy bibliotece.

Nagrody ufundowali radni Rady Miejskiej w Pieniężnie z przewodniczącym Krzysztofem Kisielem, Agnieszką Karwecką i Grażyną Kielsznią . Wyróżnienia przygotowała inicjatorka konkursu p. A. Szniggenberg, a piękne dyplomy p A. Januszko. Gratulacje składamy wszystkim uczestnikom konkursu oraz podziękowania sponsorom.


Jadwiga Pilucik

Galeria --->

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved