foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

19 marca br. otworzyliśmy w naszej szkole historyczną wystawę prywatnych zbiorów Stanisława Chorążyczewskiego. Wystawa pod hasłem: POLSKIE DROGI DO WOLNOŚCI znajduje się w Sali Kolumnowej i jest otwarta do 5 kwietnia.

We wtorek spotkali się zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie oraz autor wystawy. Wśród zebranych byli między innymi: burmistrz Pieniężna K. Kiejdo, ojcowie werbiści: J. Wojcieszko, W. Dudar, dr J. Brzozowski, proboszcz M. Adamczyk, nadkomisarz policji w Braniewie T. Telenga, kierownik policji w Pieniężnie M. Stromowska, przewodniczący Rady Rodziców J. Skiba , Leszek Kłębucki, kierownik Domu Kultury J. Kosobudzka, radni miejscy z przewodniczącym K. Kisielem, radni z powiatu - W. Grzybowski i M. Sobieszczuk, wicedyrektor zespołu M. Gudebska, Ireneusz Burski ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oddz. Olsztyn, piszący dla „Gościa Niedzielnego”.

Uroczystość otworzył dyrektor R. Słonina, witając wszystkich przybyłych i odnosząc się do tematu wystawy. Głos zabrał sam autor S. Chorążyczewski, który mówił na temat swojej kolekcji i nawiązywał do wydarzeń z nią związanych. O najnowszej historii traktowała krótka prelekcja o. dr J. Brzozowskiego. Wspomniał on koniec wojny, nawiązał do sytuacji powojennej Polski, mówił na temat stanu wojennego i represji z nim związanych, upadku komunizmu i ofiar poniesionych na rzecz wolności Polski. Do tematu patriotyzmu i wolności nawiązywali również o. J. Wojcieszko i Burmistrz Pieniężna. Uroczystość uświetnił występ naszych uczniów pod opieką A. Szczepłockiej.

Wszyscy zebrani obejrzeli wystawę i dzielili się wrażeniami. Zwiedzającym udostępniona jest księga pamiątkowa, gdzie można wpisywać swoje uwagi i refleksje.
Dziękując wszystkim zaangażowanym za pomoc w organizacji wystawy serdecznie na nią zapraszamy.

Jadwiga Pilucik

GALERIA --->

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved