foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Z okazji świąt Bożego Narodzenia wolontariat przygotował uczniom nietypowe BONY świąteczne.

W grudniu odbyło się losowanie świątecznych bonów podarunkowych dla klas 5-8. Uczeń, którego numer został wylosowany, może wykorzystać bon do 20 czerwca 2022r. Wśród bonusów m.in.: skasowanie -5pkt. z zachowania, ocena w górę z kartkówki; stop: pytanie, stop: kartkówka. Szczegóły u wychowawców.

2023 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved