foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

    W czwartek 02.12.2021r. w naszej szkole, wzorem lat ubiegłych, odbył się gminny konkurs z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych pn. ,,Uzależnienia – ryzykowna gra”. Jego organizatorem był zespół ds. profilaktyki, działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pieniężnie.

   Do rywalizacji stanęła trzyosobowa drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Lechowie oraz dwie trzyosobowe drużyny ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie. Celami konkursu było: dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, poszerzenie wiedzy na temat pozytywnego wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie, sprawność intelektualną i kondycję fizyczną, kształtowanie umiejętności rozpoznawania psychologicznych cech uzależnienia, propagowanie życia bez nałogów, zachęcanie uczniów do bycia asertywnym, rozwijanie wyobraźni plastycznej. Zmagania uczniów w 9 różnorodnych konkurencjach oceniało jury w składzie: koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – p. Jadwiga Majewska, Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej – p. Lubomira Wacławska oraz Asystent Rodziny z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie – p. Maria Krzyżanowska- Masojć. Do samego końca rywalizacja była bardzo zacięta, a o wygranej zadecydowała dogrywka. Ostatecznie wyniki uplasowały się następująco: I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Lechowie natomiast drugie oraz trzecie miejsce drużyny ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie.

    Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody, które ufundował Burmistrz Pieniężna – p. Kazimierz Kiejdo. Koordynatorkami konkursu były panie pedagog: Joanna Golec i Agnieszka Kuziuta.

galeria

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved