foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

16.06.2021r. w klasie IIa odbył się Dzień Pszczelarski. Podczas zajęć dzieci obejrzały edukacyjny film o życiu pszczół. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia narzędzi wykorzystywanych do pozyskiwania miodu oraz zapoznać się z pracą pszczelarza. Omówione zostały walory zdrowotne produktów pszczelich, w szczególności miodu. Spotkanie zakończyło się degustacją miodu.
(opr. A. Nisiewicz)

galeria

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved