foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W sobotę 12 czerwca wzięliśmy udział w Gminnym Pikniku Rodzinnym, który odbył się na placu przed szkołą.

Wśród atrakcji były m.in. gry i zabawy na świeżym powietrzu, turniej ping-ponga, Strefa Lego, e-turniej Minecraft. Wśród maluchów największym powodzeniem cieszyły się dmuchane zjeżdżalnie i klocki Lego. Starsi uczniowie przebywali w sali ping-ponga i rozgrywali turniej Minecraft.

W turnieju gry komputerowej wzięło udział 32 uczniów z klas 4-8. W czasie 3 godzin rozegrano 30 rund. Jednocześnie grało 2 graczy, wygrany przechodził do kolejnego etapu. Zwycięzcą całego turnieju został siódmoklasista Krzysztof Gołębiowski (SP Pakosze). Na podium stanęli także Robert Krukowski (SP Pieniężno) - 2.miejsce i Jakub Nisiewicz (SP Piotrowiec), który zajął 3. miejsce i w ostatniej rundzie zmierzył się z Szymonem Bogdańskim (SP Pieniężno).

(wyniki innych konkursów - wkrótce)

W czasie pikniku rozstrzygnięty został konkurs na plakat promujący imprezę, który wygrała uczennica klasy 4a – Julia Ostrowska. Szczęście dopisało także Gabrysi Trukawce, która wygrała rower.
Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać ze słodkiego poczęstunku przygotowany przez "Bajkę".


Organizatorzy: SP Pieniężno, Urząd Miejski w Pieniężnie, Miejski Dom Kultury, Dom Środowiskowy „Bajka”.
Partnerzy i sponsorzy: Nadleśnictwo Orneta, Nadleśnictwo Zaporowo, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

galeria

(foto:A. Tymrowska, A. Karwecka)

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved