foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Przez cały rok szkolny mimo pandemii był realizowany projekt edukacyjny, który miał na celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów o naszej Małej Ojczyźnie.

Finałem działań było powstanie wystawy, która nosi nazwę "Tygiel Warmiński". W ramach projektu uczniowie gromadzili:

  • dawne przedmioty codziennego użytku (gofrownica, lampy naftowe, zelazka na węgiel, tara, maglownica, wrzeciono i inne),
  • dokumenty,
  • stare fotografie,
  • przybory szkolne.

Wsród eksponatów są także ławki: przedwojenne, lat 50. i 60. Zarchiwizowane zostały także prace literackie uczniów, m.in.legendy warmińskie. W ramach godzin wychowawczych uczniowie poszczególnych klas biorą udział w lekcji o tematyce regionalnej i odwiedzają salę muzealną (stary budynek, sala nr 9). Na lekcjach języka polskiego redagują potem sprawozdania.

Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem. Chłopcom szczególnie podobają się hełmy i stare ławki, natomiast dziewczęta zwracają uwagę na torebkę przywiezioną z Syberii, a także tekturowe walizki.

(opr. Joanna Mokrzycka)

galeria

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved