foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Z wielką radością i dumą chciałbym powiadomić, że uczniowie naszej szkoły osiągnęli wiele sukcesów na etapie wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Laureatami zostali (jednocześnie są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego):
Amelia Malaszewska z języka polskiego i fizyki;
Michał Orłowski z języka polskiego.

Finalistami zostali:
Tomasz Skiba z biologii i z chemii;
Artur Wardak z fizyki;
Oliwia Karpińska z języka polskiego.

W etapie wojewódzkim brali udział (bez osiągnięcia tytułu):
Agata Goch z języka angielskiego;
Tomasz Skiba z matematyki.

Wszystkim tym uczniom, ich rodzicom oraz przygotowującym do konkursów nauczycielom składam serdeczne gratulacje i podziękowania za pracę i trud, jaki włożyliście w przygotowanie. Jesteście dumą naszej szkoły i dzięki Wam imię naszej placówki oraz naszego miasta znane jest w całym województwie.

Dziękuję serdecznie
Robert Słonina
Dyrektor ZS-P

 

/foto:domena publiczna/

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved