foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Po raz kolejny historia zatoczyła koło. Piłkarki nożne z naszej szkoły zajęły II miejsce w półfinale wojewódzkim w halowej piłce nożnej i awansowały do grona sześciu najlepszych drużyn w województwie. Ostatni taki sukces miał miejsce w 2015r., kiedy drużyna Szkoły Podstawowej w Pieniężnie zajęła III miejsce w mistrzostwach województwa. Życzymy naszym zawodniczkom lepszego wyniku niż ten w 2015r. /opr.R.Trzebiński/

dyplom

galeria

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved