foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Up

Terminarz zebrań z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami:

28.10.2021 (czwartek)
14.12. 2021 (wtorek)
23.03.2022 (środa)
17.05.2022 (wtorek)

 
 
Powered by Phoca Download

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved