foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Franciszek Machnowski  (klasa 3a)  zajął IV miejsce w Turnieju Singli Siatkarskich o Puchar Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej, który odbył się 14 maja 2022 r. w Kętrzynie.

W tegorocznej 2.edycji turnieju wzięło udział 117 siatkarzy i siatkarek. Franek reprezentował szkołę i był jedynym zawodnikiem niezrzeszonym w klubie siatkarskim. Rywalizował z 16 zawodnikami w swojej kategorii wiekowej, którzy pochodzili z Olsztyna, Ełku, Wydmin, Elbląga, Braniewa, Giżycka, Gołdapi i Kętrzyna. Gratulujemy młodemu sportowcowi, dotychczasowym trenerom i rodzicom.

galeria

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved