foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

14 grudnia w hali sportowej naszej szkoły odbył się trening w ramach Projektu Mobilnej Akademii Młodych Orłów.

Mobilna AMO to szkolenia dla trenerów, nauczycieli i pasjonatów piłki nożnej, a dla zawodników szansa na zaprezentowanie swoich umiejętności przed trenerami PZPN

W zajęciach uczestniczyli uczniowie z Pieniężna reprezentujący Klub Sportowy Wałsza. Po treningu odbyło się szkolenie dla trenerów z powiatu braniewskiego. Zajęcia prowadzili szkoleniowcy Mobilnej Akademii Młodych Orłów Grzegorz Żytkiewicz, Michał Trzeciakiewicz. /opr. p. Robert Trzebiński/

galeria

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved