foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W sobotę 28 sierpnia 2021 r.  w Glince uczeń naszej szkoły Miłosz Mokrzycki (klasa VIII) i dwaj absolwenci: Michał Orłowski, Adam Bieryndo oraz pani Wiesława Sokołowska zostali nagrodzeni pamiątkowym medalem "za krzewienie patriotyzmu w swojej małej Ojczyźnie".

Patronat nad uroczystością objęli:

  • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - Jarosław Selin,
  • Starosta Braniewa - Karol Motyka,
  • Prezes Zarządu Powiatowego LOK - Tadeusz Kłębucki.

Organizatorzy to: Zarząd Powiatowy LOK Pieniężno oraz 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie. Gratulujemy!

galeria

 

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved