Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych – dostosowanymi do warunków Szkoły Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej.

plik doc

plik pdf