foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Drodzy Uczniowie,
dnia 01.09. rozpoczynamy kolejny rok szkolny. W związku z tym:

  • o godzinie 8:00 odbędzie się Msza św. inaugurująca nowy rok. Zapraszam wszystkie dzieci wraz z rodzicami;
  • po Mszy św. około godziny 8:45 odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego na placu przed szkołą. W związku z tym proszę, aby nie wjeżdżać samochodami na parking przed szkołą. W razie niepogody uczniowie klas II-VIII rozpoczną rok szkolny w swoich klasach (przydziały klas zostaną umieszczone na drzwiach wejściowych), a klasy I będą miały swoje rozpoczęcie w sali kolumnowej.

Obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk w częściach wspólnych i w sali kolumnowej.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Robert Słonina
Dyrektor ZS-P

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved