foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Trzecioklasista Franciszek Machnowski "wyśpiewał" 1. miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca "Summer Camp 2021" w Bułgarii, wykonując 2 utwory: "Drzwi do kariery" oraz „Szabada”.

To już kolejny sukces młodego wokalisty i wspaniała muzyczna przygoda. W minionym roku został laureatem Międzynarodowego Festiwalu Piosenki "Super Mikrofon Radia Jard" w Białymstoku i właśnie tam otrzymał nominację do udziału w festiwalach zagranicznych. Trenerem wokalnym Franka jest Małgorzata Habuda z Młodzieżowego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim.

GRATULUJEMY Frankowi, trenerowi i rodzicom, dzięki którym może realizować swoje pasje i marzenia!

występ Franka

"Gazeta Olsztyńska" - artykuł

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved