foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W maju w klasie 2b został ogłoszony konkurs na najlepszego majsterkowicza.

Uczniowie wykonywali swoje prace pod okiem rodziców. Jury w składzie: p. Anna Sęk oraz p.  Agnieszka Szczepłocka miały nie lada zadanie, aby wybrać najlepszą spośród pięknych prac. Po długich obradach zdecydowano, iż nagrodzonymi pracami są dzieła Mai Szymczuk, Mai Bodnar oraz Oli Śmigiel. Natomiast wyróżnienia otrzymali Patryk Kutryb i Aniela Majewska.

Wszystkim serdecznie gratuluję! (opr. J. Królicka)

galeria

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved