foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Klasa 4b miała przyjemność uczestniczyć w bardzo ciekawym wykładzie prowadzonym przez panią Annę Nisiewicz, a dotyczącym życia pszczół i „produkcji miodu”.

Dzieci miały okazję dowiedzieć się, co to są larwy, odnóża, nektar, pyłek czy czerw. Jednak najciekawsze było życie pszczół, które żyją 40 dni, ale są niezwykle pracowite i mają liczne zajęcia, takie jak: sprzątanie, karmienie młodych, ochrona ula, zbiór pyłku i inne.
W ciągu życia pszczoła robotnica produkuje kilka łyżeczek miodu, a na 1 kg miodu cała rodzina (około 200 sztuk) pracuje cały dzień.
Dowiedzieliśmy się, jakie zadania spełniają trutnie. Otóż zapładniają królową. Gdy im się to uda, umierają, a resztę wypędzają na zimę z ula, by nie wyjadały miodu. Królowa pszczoła jest wielka i żyje około 5 lat. Jej zadanie to składanie jaj. Obejrzeliśmy strój pszczelarza, a także liczne narzędzia i ich zastosowanie. Na koniec wszyscy ze smakiem skosztowali cudownego, lejącego miodu.

Bardzo dziękujemy pani Ani Nisiewicz za ciekawe informacje, a także za słodziutki miód, którym zostaliśmy poczęstowani.

(opr. J.Mokrzycka)

galeria

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved