foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Wolontariusze z naszej szkoły  dołączyli do akcji #zostańwdomu, promując tym samym odpowiedzialne za siebie i innych postawy.
 
„W domu jest wiele fajnych i pożytecznych rzeczy do zrobienia” – mówią.  „Oprócz nauki spędzamy czas z rodziną, zwiedzamy online ciekawe miejsca, słuchamy koncertów”. 
Zachęcamy więc wszystkich kolegów i koleżanki do pozostania w domu.
 
Przewodnicząca Koła Wolontariatu 
 
 

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved