foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W piątek 22 października o godz.9.00 odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Na początku spotkania p. dyrektor Robert Słonina przywitał najmłodszych uczniów szkoły, ich rodziców i gości, wśród którym byli: koordynator do spraw oświaty p. Teresa Krysiuk, dyrektor Przedszkola w Pieniężnie - p. Mariola Gudebska, proboszcz parafii św. Ap. Piotra i Pawła o. Paweł Gałła.

Dzieci miały okazję wystąpić przed publicznością i zaprezentować swoje zdolności wokalne oraz recytatorskie. Następnie złożyły ślubowanie i zostały pasowane na uczniów przez panią wicedyrektor Wiolettę Wolak.  W poczet naszej szkoły przyjęto 30 pierwszoklasistów, którzy otrzymali bogate prezenty przygotowane przez Radę Rodziców.

Uroczystość zorganizowały wychowawczynie klas pierwszych: p. Zofia Wiśniewska i p. Wiesława Skubiszewską. 

foto

Szkolne Koło Wolontariatu ogłosiło konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcie, które przedstawia scenę z wybranej lektury. Przystąpiło do niego 11 klas, które wspaniale przedstawiły wybrane utwory. Zgodnie z założeniami wygrywa jedna klasa, w tym przypadku klasa 6a i jej „Chłopcy z Placu Broni”. Nagrodę (3 duże pizze z dowozem na godzinę wychowawczą) ufundował pan Bartosz - właściciel restauracji "Czar i Las", za co bardzo dziękujemy! Gratulujemy wygranej! Dzięki SU każda z klas, która wykonała zdjęcie dostanie słodki upominek. (opr. p. Julta Królicka)

foto

Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami Gminnego Konkursu Recytatorskiego zorganizowanego z okazji 100.rocznicy urodzin K.K. Baczyńskiego w Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie.

kategoria kl. IV – VI:
II miejsce: Małgorzata Orlicka – Rewers (5a)

kategoria kl. VII – VIII:
I miejsce: Julia Szczepłocka (7b)
II miejsce: Aleksandra Kałamaj (7a)
III miejsce: Miłosz Machnowski (7a)
Gratulujemy!

Uczniowie klas 4-8 mieli mozliwość spotkania z nietuzinkowym pisarzem i terapeutą p. Krzysztofem Piersą, który potrafił przez dwie godziny przykuć uwagę młodzieży i szczerze porozmawiać o blaskach i cieniach Internetu oraz świecie gier komputerowych.

Dobra wiadomosć dla tych, którzy czują niedosyt po spotkaniu. W naszej bibliotece znajdują się książki p. Krzysztofa, m.in. "Komputerowy ćpun", "Trener marzeń" czy "Liceum ogólnomagiczne". Wiemy, że wielu uczniów "zdobyło" ksiażkę z autografem autora i wzbogaciło swój domowy księgozbiór:) 

Spotkanie zorganizowały panie pedagog Joanna Golec i Agnieszka Kuziuta dzięki finansowemu wspraciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pieniężnie. Dziekujemy!

foto

 

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved