foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Franciszek Machnowski  (klasa 3a)  zajął IV miejsce w Turnieju Singli Siatkarskich o Puchar Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej, który odbył się 14 maja 2022 r. w Kętrzynie.

W tegorocznej 2.edycji turnieju wzięło udział 117 siatkarzy i siatkarek. Franek reprezentował szkołę i był jedynym zawodnikiem niezrzeszonym w klubie siatkarskim. Rywalizował z 16 zawodnikami w swojej kategorii wiekowej, którzy pochodzili z Olsztyna, Ełku, Wydmin, Elbląga, Braniewa, Giżycka, Gołdapi i Kętrzyna. Gratulujemy młodemu sportowcowi, dotychczasowym trenerom i rodzicom.

galeria

Nasi piłkarze zajęli 1. miejsce w Mistrzostwach Powiatu Braniewskiego w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych rocznik 2007 i młodsi.

Gratulujemy sportowcom i trenerowi p. Robertowi Trzebińskiemu.

dyplom

W ramach realizacji projektu ,,Ogród dydaktyczny" już po raz drugi w klasie 3b został ogłoszony konkurs ,,Rodzinne majsterkowanie - domek dla owadów". W działaniach wzięły udział całe rodziny, a ich prace możemy podziwiać codziennie w drodze do szkoły. Wszyscy otrzymali piękne dyplomy i upominki. Bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie.  /p. Julita Królicka/

galeria

Koordynatorami projektu są p. Anna Sęk i p. Julita Królicka. Dyplomy przygotowała p. Agnieszka Kuziuta.

Dzięki współpracy Wolontariatu z PCK Olsztyn, uczniowie pochodzący z Ukrainy otrzymali piękne wyprawki szkolne. Chcielibyśmy także podziękować o. Jackowi Wojcieszko za okazane wsparcie. Rektor Seminarium Ojców Werbistów w Pieniężnie przekazał laptopy, które posłużą uczniom z Ukrainy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy! /opr. p. Julita Królicka/

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved