foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W środę 21 września klasy 8B, 7A i 7B udały się do elbląskiego kina na film  pt. ,,Orlęta.Grodno39'', który opowiada o sowieckiej agresji na Polskę.  

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, 1 września 1939 r. budynek szkoły, do którego chodzi 12-letni Leon, zostaje zbombardowany przez niemieckie samoloty. Dla Leosia, Tadka, Eweliny oraz tysięcy polskich dzieci, rozpoczynająca się wojna stanie się szkołą przyspieszonego dojrzewania. 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkracza do Polski. Obrońcy Grodna rozpoczynają beznadziejną, heroiczną walkę.

Film wzbudził wiele emocji. Mogliśmy z bliska zobaczyć beznadziejną sytuację Polaków w tamtych czasach. Film wywarł wpływ na uczniów z uwagi na teraźniejszą sytuację na Ukrainie. Nigdy więcej wojny!  /Martyna 8B/

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved