foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do akcji sprzątania świata. To już 29. taka akcja, której słowa przewodnie brzmią: Wszystkie śmieci nasze są.

We czwartek 22 września, uczniowie wraz z opiekunami zbierali śmieci wokół szkoły i poza nią. Były one na bieżąco segregowane do odpowiednich worków, a następnie odebrane przez pracowników Spółdzielni Socjalnej Sąsiedzi, której dziękujemy. 

Każdy z nas dołączając do tego wydarzenia, chciał podkreślić wagę, jak ważna jest planeta, na której żyjemy. Chcemy, aby była czysta dla nas i dla następnych pokoleń. /opr. p. Anna Sęk/

/foto: Paweł R. 8b/

galeria

2023 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved