foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Up

Dni wolne


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server531598/ftp/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default.php on line 98
 
 
Powered by Phoca Download

2023 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved