foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

RSS
Piekarnia 2021
Piekarnia 2021
Detail Download
Piekarnia 2021
Piekarnia 2021
Detail Download
Piekarnia 2021
Piekarnia 2021
Detail Download
Piekarnia 2021
Piekarnia 2021
Detail Download
Piekarnia 2021
Piekarnia 2021
Detail Download
Piekarnia 2021
Piekarnia 2021
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved