foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Biologia - 8.04.2020 (środa)

TematSprawdzenie wiadomości z działu IV - Tkanki i organy roślinne.

W środę na 5 lekcji prześlę wam sprawdzian, który będziecie musieli mi odesłać w ciągu 30 minut. Proszę, więc byście zarezerwowali w domu komputer dla siebie na tę godzinę.

Bardzo proszę by wszyscy zalogowali się do epodręczniki, postaram się przesłać tą drogą sprawdzian. Brdzo proszę zrobić to dziś. Osoby, które będą miały problem, niech do mnie napiszą. Dziś na próbę wyślę informację przez epodreczniki. Bardzo proszę przez librus przysłać potwierdzenie, że odebraliście tę wiadomość.

Proszę o samodzielną pracę, osoby, które napiszą słabo nie beda miały wstawionej oceny. Bardziej interesuje mnie fakt, jak poradziliście sobie z samodzielną pracą.

Przypomnijcie sobie wiadomości zgodnie z tym, co mieliście napisane przy powtorzeniu.

Przesyłam link do ciekawej prezentacji, dzięki której możecie utrwalić i usystematyzować wiadomości:

1. epodręczniki.pl - tkanki roslinne, korzeń, łdyga, liść.

2. http://www.scholaris.pl/resources/run/id/47854.

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved